Skip links

Szkolenie z Prawa - Warszawa, Kraków

W imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zapraszamy Państwa do rejestracji na kurs stacjonarny w dziedzinie tematycznej: Prawo realizowany w ramach projektu:

„Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia w latach 2022-2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Program szkolenia obejmuje

1. Omówienie realnych spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej, prowadzonych przez Rzecznika Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Sądy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz inne samorządy zawodów medycznych.

2. Praktyczne wskazówki dotyczące wyliczania minimalnych wynagrodzeń dla diagnostów laboratoryjnych, w tym problemów związanych z dodatkami stażowymi i celowościowymi.

3. Szczegółowe omówienie dostępnych trybów rozwiązywania sporów między pracownikami a pracodawcami, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, związki zawodowe, rady pracowników, podmioty tworzące oraz droga sądowa.

4. Praktyczne zastosowanie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w diagnostyce laboratoryjnej.

Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zalecamy jak najszybsze zapisanie się na szkolenie.

Udział w kursie stacjonarnym z Prawa jest premiowany 3 punktami twardymi

Zarejestruj się na szkolenie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami! Zapoznaj się z nimi.

Tak, szkolenie jest bezpłatne. Projekt pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach finansowania reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Organizatorem szkolenia jest MedMedia sp. z o.o. w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 1. Wypełnij formularz dostępny w sekcji powyżej, podaj lub wybierz:
  • Miejsce szkolenia (Warszawa lub Kraków)
  • Termin szkolenia (Sprawdź dostępne)
  • Numer PWZDL
  • Miejscowość zamieszkania
 2. Kliknij w przycisk Przejdź do podsumowania.
 3. Sprawdź poprawność wybranego terminu w sekcji "Twoja rezerwacja / Twoje zamówienie"
 4. Wypełnij formularz z danymi osobowymi
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Telefon komórkowy
 5. Sprawdź poprawność danych osobowych i kliknij Wyślij.

 6. Po wysłaniu formularza, nasz zespół dokona weryfikacji i skontaktuje się Tobą.

Kolejnym krokiem jest otrzymanie wiadomości mailowej z informacją o statusie zapisu - czas oczekiwania na wiadomość może wynosić maksymalnie kilka dni, jednak jest to uzależnione od terminu szkolenia - prosimy o cierpliwość.

Tak, oczywiście! KIDL realizuje szkolenia na terenie całej Polski.

MedMedia organizuje szkolenia w województwie Mazowieckim oraz Małopolskim, w tych województwach szkolenia odbędą się w Warszawie i Krakowie.

Zachęcamy do śledzenia strony kidl.org.pl, gdzie znajdują się pełne informacje na ten temat.

Tak, do 2 dni przed planowanym szkoleniem, możesz zmienić datę swojego szkolenia!

W tym celu otwórz maila z potwierdzeniem rezerwacji. Znajdziesz w nim link do anulowania swojej rejestracji, a następnie zapisz się na dogodny termin.

Tak, do 2 dni przed szkoleniem możesz zrezygnować ze szkolenia.

W tym celu otwórz maila z potwierdzeniem rezerwacji. Znajdziesz w nim link do anulowania swojej rejestracji.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - kidl.org.pl

Tak, liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń, a także warunkiem koniecznym jest spełnienie wszystkich wymagań udziału w Projekcie UE, szczegółowo opisanych na stronie KIDL - kidl.org.pl

O projekcie KIDL

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności, w obliczu epidemii COVID-19 oraz podobnych sytuacji kryzysowych i długofalowych jej następstw, mających wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie podniesienie kompetencji zawodowych kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19. Wszystkie szczegóły związane z kursem między innymi takie jak  program, terminy, rekrutacja, przetwarzanie danych osobowych, zawarte są na stronie KIDL – kidl.org.pl

Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu Kursów stacjonarnych w dziedzinie tematycznej: PRAWO, w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia obejmuje zapewnienie zwrotu kosztów dojazdów dla Uczestników Kursów stacjonarnych  wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie
poniesionego do ww. wysokości. Dowiedz się więcej.

Explore
Drag